Τοπωνύμια Εδαφολογικά

        Πολλά τοπωνύμια του χωριού μας οφείλουν την ονομασία τους στην ιδιομορφία του εδάφους. Αν και είναι το έδαφος επικλινές, έχει πολλές φυσικές κοιλότητες οι οποίες είναι γνωστές με το όνομα Λάκκος, Λακκοπούλα, Λάκκα. Είναι γνωστές η Λάκκα της Τάκαινας, η Λάκκα του Στάμου. Επίσης Βαθύ κοίλωμα ήταν προς τα βόρεια του χωριού μας το γνωστό Βαθύ λάκκωμα ή Βαθυλάκκωμα ή Βαθλάκκωμα το οποίο σκεπάστηκε από πέτρες και χώματα του χειμάρρου Καναλιορέματος.Επίσης οι προεξοχές του εδάφους όπως το Τζουγκρί, το Καραουλάκι, η Αετοφωλιά, ο Βράχος στα Γαρδικιώτικα, η Κοτρώνα του Καραμήτρου, έδωσαν αντίστοιχα ονόματα στις τοποθεσίες αυτές.

     Ακόμη η σύσταση του εδάφους αποτέλεσε ένα στοιχείο για το χαρακτηρισμό μιας τοποθεσίας όπως τα χωράφια με αργιλώδες έδαφος έμειναν γνωστά με το όνομα Γλίνα. Οι τοποθεσίες με ιζηματογενή πετρώματα, ειδικά με μικρές λεπτές και εύθραυστες πλάκες τις γνωστές βισαλίθρες, τις οποίες χρησιμοποιούσαμε στα μαθητικά μας χρόνια ως κοντύλια, γραφίδες, για τις πλάκες μας (είδος τετραδίου). Δεν πρέπει να παραλείψουμε την ύπαρξη πουριού και ασβεστόλιθου ούτε τους σωρούς από πέτρες, τους αρμακάδες, ούτε τα πεζούλια,τα τροχόνια ή τροχάνια(δύσβατες περιοχές)και τα ρόγκια(εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις για καλλιέργεια σιτηρών) τα οποία αποτέλεσαν συστατικά στοιχεία ονοματοθεσίας.Τα Τροχάλια, η Βισαλίθρα, ο Αρμακάς,το Πουρί, το Ασβεστολίθι,το Τροχάνι, το Ρόγκι είναι τοπωνύμια που επιβεβαιώνουν την εκτίμησή μας αυτή. Φυσικά αυτά τα τοπωνύμια δε σταματούν εδώ. Ο καθένας συγχωριανός μας μπορεί να απαριθμήσει αρκετά.

Login