Κοινωνικά 2015-2016

Δυστυχώς το 2015 ο θάνατος συνάντησε  πολλούς συγχωριανούς μας και βύθισε στο πένθος τις οικογένειές τους και όλο το χωριό. Αλλά και το 2016 ξεκίνησε άσχημα.

Θανόντες το 2015

13/2/2015       Αντωνίου Ευθύμιος Αλεξάνδρου        Αθήνα

27/2/2015       Παπαγεωργίου Μαρία Γεωργίου       Μ.Βρύση Λαμίας

5/3/2015         Ντρέλια ΕιρήνηΓεωργίου                    Κανάλια

20/3/2015       Κυριάκης Ιωάννης Αποστόλου           Κανάλια

28/3/2015       Σιόλος Χριστόφορος Νικολάου           Κανάλια

5/6/2015         Δερνίκα Αγορίτσα Δημητρίου             Κανάλια

11/6/2015       Σιόλου Χαρίκλεια σύζ. Δημητρίου      Κανάλια

31/10/2015     Σίψας Δημήτριος Κων/νου                 Κανάλια

22/11/2015     Χριστόπουλος Αθανάσιος Ανδρέου    Κανάλια

29/11/2015     Αντωνίου Αθανάσιος Παναγιώτου     Αθήνα

14/12/2015     Κούκιος Τρύφων Κων/νου                  Κανάλια

21/12/2015     Δερνίκας Θωμάς Χαραλάμπους         Καρδίτσα

Θανόντες το 2016

16/2/2016       Αντωνίου Αναστασία Ιωάννου           Αθήνα

14/3/2016       Ζαγκλαρά Φωτεινή σύζ. Νικολάου     Κανάλια

29/4/2016       Παπαδάκη Ειρήνη Στυλιανού             Κανάλια

2/5/2016         Σίψας Γεώργιος Κων/νου                    Κανάλια

14/5/2016       Σιόλος Ευθύμιος Γεωργίου                 Κανάλια

20/5/2016       Σπυράτος Λεωνίδας Ευαγγέλου         Κανάλια           

00200120IMG 1866IMG 95292PB130043Κυριάκης Γιάννης Βασιλική στη φτηλιά

 

Login