Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. 16/8/2002

on .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

          Ο Σύλλογος Καναλιωτών Φθιώτιδος ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. κάνει γνωστό προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι δέχεται έγγραφες προσφορές από σήμερα 16.8.2002 μέχρι και την 31.12.2002 για τη λειτουργία του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων.

            Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του παραπάνω κτιρίου είναι να τηρηθούν και οι παρακάτω όροι που ψηφίστηκαν ομόφωνα κατά τη Γενική Συνέλευση του Νοεμβρίου του 2000 και θα αποτελούν μέρος της Συμβάσεως.

  • ·        Το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί μόνον σαν καφενείο-ψησταριά και για καμιά άλλη χρήση .
  • ·        Το κατάστημα θα παραμένει τουλάχιστον ανοιχτό το χρόνο που ορίζεται παρακάτω. Τον υπόλοιπο χρόνο του έτους θα τίθεται στη διάθεση του Συλλόγου για τους σκοπούς αυτούς.

α) Εκάστη Παρασκευή , Σάββατο , Κυριακή

β) Χριστούγεννα έως και Φώτα

γ) Τριήμερο Αποκριών

δ) Πάσχα (όλη τη Μεγαλοβδομάδα)

ε) Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

στ) Ολόκληρους του μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

  • ·        Το κατάστημα θα παραμένει κλειστό την ημέρα διεξαγωγής του χορού στα Κανάλια και θα μπορεί μάλιστα να χρησιμοποιηθεί από το Σύλλογο για τις ανάγκες εκείνης της ημέρας.
  • ·        Το κατάστημα θα εξυπηρετεί ακόμη και τα μνημόσυνα και όποια άλλη εκδήλωση της εκκλησίας χρειαστεί να γίνει.
  • ·        Το κατάστημα θα έχει τιμές που θα είναι ανταγωνιστικές και συγκρίσιμες με τα τριγύρω χωριά της ευρύτερης περιοχής .
  • ·        Το κατάστημα θα πληροί τις συνθήκες καθαριότητας υγιεινής και ασφάλειας, τόσο στο εσωτερικό του καταστήματος , όσο και στον περιβάλλοντα χώρο και ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.
  • ·        Οι φθορές και γενικά όλες οι ζημιές που τυχόν γίνουν θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον υπεύθυνο του καταστήματος.
  • ·        Για οποιαδήποτε αλλαγή, διαμόρφωση ή τροποποίηση χώρων του υπάρχοντος κτιρίου ή της λειτουργίας του θα απαιτείται απαραίτητα η προηγούμενη άδεια του Δ.Σ. του Συλλόγου.
  • ·        Η αποζημίωση χρήσεως-μίσθωμα και η διάρκεια της Συμβάσεως θα καθοριστούν από το Δ.Σ. του Συλλόγου με βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν, οι οποίες και θα εκτιμηθούν από αυτό.
  • ·        Ο Σύλλογος δεν δεσμεύεται με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
 

Login