Επισκευή και ανακαίνιση.12/9/2007

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ                                 Κανάλια, 12 Σεπτεμβρίου 2007

Γερανίου 47 - Αθήνα

6976399095

210-9738479                                                                       Προς

Νομαρχία Φθιώτιδας

Λαμία


ΘΕΜΑ: «Επισκευή και ανακαίνιση λαογραφικού μουσείου-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»

Σας υποβάλλουμε συνημμένα προϋπολογισμό επισκευής και ανακαίνισης του λαογραφικού μουσείου που ανήκει στον εκπολιτιστικό Σύλλογο των Καναλιωτών του Δημ. Διαμερίσματος Σπερχειάδας, μελέτης του πολιτικού μηχανικού κ. Κων/νου Ζάχου.

Παρακαλούμε θερμά όπως εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη

 

Login