Ιστορία Συλλόγων:Κοίμησις της Θεοτόκου, Τυμφρηστίων, Καναλιωτών, Φθιωτών

Γράφτηκε από τον/την Βασίλης Μπούρας.

 (του Βασίλη Γ. Μπούρα)

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ-

ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΟΥ ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΩΝ-ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ-ΛΕΥΚΑΔΙΩΤΩΝ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ-ΠΙΤΣΙΩΤΩΝ»

Με πρωτοβουλία των:

Λάμπρου Γκούρλη, Βασιλείου Παπαδοπούλου και Ευαγγέλου Ζέρβα από τα Πουγκάκια,  

Βασιλείου Γ. Μπούρα, Γεωργίου Π. Γκλάβα, Μιχαήλ Αντωνίου και Κων/νου Χ. Καλτσά από τα Κανάλια

Κων/νου Νικ. Μπαρδάκα, Δημητρίου Νικ. Αντωνίου και Βασιλείου Σ. Βάρσου από τη Λευκάδα

Ευαγγέλου Πιλάτου και Ιωάννη Παπαγιάννη από το Παλαιοχώρι και Δημητρίου Κ. Γκλάβα από το Πίτσι,

απεφασίσθη την 12 Μαρτίου 1959 η ίδρυση του Συλλόγου  

«Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ».

Το κέντρο των χωριών αυτών ήταν τα Πουγκάκια και η Παναγιά ήταν η Προστάτης όλων, γι’ αυτό στον Σύλλογο δόθηκε η επωνυμία

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΩΝ ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΩΝ-ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ-ΛΕΥΚΑΔΙΩΤΩΝ-ΠΙΤΣΙΩΤΩΝ».

Το καταρτισθέν καταστατικό ενεκρίθη δια της υπ’ αριθμ. 16.162/1959 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών.Το πρώτο διοικητικό Συμβούλιο απετέλεσαν οι:

Βασίλειος Γ. Μπούρας και Τριαντάφυλλος Δ. Δερνίκας από τα Κανάλια,

Βασίλειος Δ. Παπαδόπουλος και Λάμπρος Γ. Γκούρλης από τα Πουγκάκια,

Κων/νος Ν. Μπαρδάκας και Δημήτριος Νικ. Αντωνίου από τη Λευκάδα,

Ιωάννης Παπαγιάννης από το Παλαιοχώρι και

Δημήτριος Κ. Γκλάβας από το Πίτσι.

Ο Σύλλογος αυτός ανέπτυξε σημαντικές δραστηριότητες με σημαντικότερη το ότι με δυο τουλάχιστον εκδηλώσεις κάθε χρόνο στην Αθήνα έφερνε σε επαφή τους κατοίκους των 5 χωριών, οι περισσότεροι των οποίων ήσαν και συγγενείς και συνετέλεσε στην ανάπτυξη και σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων.

Ο Σύλλογος έπαψε να λειτουργεί από το 1975 που ιδρύθηκε ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ αλλά και τοπικοί σύλλογοι σε ορισμένα από τα άλλα χωριά.

"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΙΩΝ"

               Όταν το 1959 οι Καναλιώτες αλλά και οι κάτοικοι των 17 χωριών του τέως Δήμου ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ στην Αθήνα και τον Πειραιά ήταν ολίγοι με πρωτοβουλία διακεκριμένων Τυμφρηστίων ιδρύθη ο Σύλλογος ΤΥΜΦΡΗΣΤΙΩΝ.

               Στο Σύλλογο αυτό μετείχαν οι καταγόμενοι απο τα χωριά Μαυρίλο, Παλαιόκαστρο, Άγιο Γεώργιο, Πιτσιωτά, Δίκαστρο, Μερκάδα, Περίβλεπτο, Νεόχωρο, Νεοχωράκι, Τυμφρηστό, Μεγάλη Κάψη, Μεσαία Κάψη, Πουγκάκια, Παλαιοχώρι, Κανάλια, Λευκάδα, Πίτσι.

                Μέλη του Δ.Σ και Πρόεδροι του Συλλόγου υπήρξαν διακεκριμένοι Τυμφρήστιοι όπως:

O πρώτος πρόεδρος Νικόλαος Δικόπουλος απο το Παλαιόκαστρο,

Δημήτριος Πλατσούκας απο τον Τυμφρηστό

Αριστοτέλης Κόρδας απο το Δίκαστρο

Δημήτριος Τσάκας και ο Αλέξανδρος Δεδούσης απο το Μαυρίλο

Βασίλειος Μπούρας απο τα Κανάλια , ο οποίος υπήρξε διαδοχικά έφορος, ειδικός Γραμματέας, Γενικός Γραμματέας και τέλος Πρόεδρος επι σειρά ετών.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απετέλεσαν οι:

Νικόλαος Κων. Δικόπουλος, Πρόεδρος απο το Παλαιόκαστρο,

Αλέξανδρος Σ. Δεδούσης Αντιπρόεδρος απο το Μαυρίλο

Κων/νος Θεοδοσόπουλος Γενικός Γραμματέας απο τον Άγιο Γεώργιο

Κων/νος Β. Ζαχαρόπουλος Ταμίας απο Πιτσιωτά

Αλέξανδρος Κ. Παπαδόπουλος Ειδικός Γραμματέας απο Μεγάλη Κάψη

Βασίλειος Γ. Μπούρας Έφορος απο Κανάλια

            και σύμβουλοι οι:

Γεώργιος Κλεφτοδήμος απο Λευκάδα

Λάμπρος Γιαννόπουλος  και Αριστ. Συρόπουλος απο Περίβλεπτο

Αριστ. Κόρδας απο Δίκαστρο

Νικόλαος Παπανικολάου απο Μερκάδα

Θεοφ. Αλευρογιάννης απο Μερκάδα

Δημ. Πλατσούκας απο Τυμφρηστό

Επαμεινώνδας Παναγιωτόπουλος απο την Μεσαία Κάψη

Χαρίλαος Μηχιώτης απο το Νεοχώριο

Γεώργιος Παπαδημητρίου απο το Μαυρίλο.

            Ο Σύλλογος αυτός επι 20 έτη πραγματοποίησε πολλές και σοβαρές δραστηριότητες και παρεμβάσεις σε θέματα των χωριών του τέως Δήμου Τυμφρηστού. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το συνέδριο που έγινε στον Άγιο Γεώργιο το Νοέμβριο του 1966 υπο την Προεδρία του τότε Νομάρχη Φθιώτιδος και με συμμετοχή των Προέδρων και Γραμματέων των 17 χωριών του Τυμφρηστού και ετέθησαν υπ' όψιν του κ. Νομάρχου αλλά και του Διευθυντού της Νομαρχίας, του Διευθυντού του Υγειονομικού κέντρου, του Επιθεωρητού Μέσης Εκπαίδευσης, του Δασάρχου, εκπροσώπου της ΤΥΔΚ, του κέντρου Κοινωνικής Προνοίας και του Νομομηχανικού όλα τα τρέχοντα θέματα της περιοχής.

             Ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία με συμμετοχή απο όλα τα χωριά του τέως Δήμου Τυμφρηστού είχε ο ετήσιος χορός ο οποίος εγένετο με πλήρη ορχήστρα και φυσικά κλαρίνο σε κεντρικές αίθουσες - ξενοδοχεία των Αθηνών. 

"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ"

Σύμφωνα με επιθυμία των Καναλιωτών , δια του απο 05.10.1975 πρακτικού ιδρύθη ο "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ" με πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο απο τους:

  1. Δερνίκα Θωμά του Τρύφωνα , ως πρόεδρο
  2. Αντωνίου Κων/νο του Αθανασίου, ως αντιπρόεδρο
  3. Αντωνίου Χαράλαμπο του Ιωάννου, ως γραμματέα
  4. Αντωνίου Ιωάννη του Αθανασίου, ως ταμία
  5. Αντωνίου Δημήτριο του Γεωργίου, ως έφορο
  6. Αντωνίου Ευάγγελο του Δημητρίου, ως σύμβουλο
  7. Πιλάτο Κων/νο του Ευαγγέλου, ως σύμβουλο

           Η ίδρυσή του ενεκρίθη με τη φροντίδα του μέλους του Συλλόγου Δικηγόρου Βασιλείου Γ. Μπούρα, με την υπ' αριθμ. 3556/1975 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

           Με την υπ' αριθμ. 2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ετροποποιήθησαν ορισμένοι όροι του καταστατικού και η επωνυμία του η οποία έγινε "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ"

           Στο Σύλλογο αυτό υπήρξαν και είναι μέλη σχεδόν όλοι οι Καναλιώτες, σύζυγοι αλλά και εξ αγχιστείας συγγενείς αυτών. Ανέπτυξε και αναπτύσσει ιδιαίτερα σημαντικές δραστηριότητες. Μέλη του ΔΣ και Πρόεδροι του Συλλόγου υπήρξαν και είναι Καναλιώτες με ιδιαίτερο ήθος και κύρος αλλά και πολύ αγάπη γαι το χωριό τους.

           Για τις πολλές και σημαντικές δραστηριότητές του απο το 1975 μέχρι σήμερα θα γίνει ειδική αναφορά. Πρέπει να τονισθεί οτι η σπουδαιότερη εκδήλωση είναι αυτή που γίνεται το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου στα Κανάλια και ιδιαίτερα το παιδικό θέατρο και το ετήσιο γλέντι στην πλατεία του χωριού μπροστά στον Άγιο Αθανάσιο

"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΩΝ"

           Ο Σύλλογος Φθιωτών ιδρύθηκε το 1906 απο τους ολιγάριθμους τότε καταγόμενους απο τη Φθιώτιδα κατοίκους Αθηνών και Πειραιώς. Λειτουργησε και εξακολουθεί να λειτουργεί πλέον των 100 χρόνων με πολλές και σημαντικές δραστηριότητες που αναφέρονται στη Φθιώτιδα εν γένει αλλά και σε επιμέρους θέματα ορισμένων περιοχών.

         Στο Σύλλογο αυτό, απο της ιδρύσεώς του, μετείχαν σε πολλές εκδηλώσεις και Καναλιώτες. Μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Φθιωτών υπήρξαν επι σειρά ετών και οι Γεώργιος Κλεφτοδήμος και Δημήτριος Νικ. Αντωνίου απο τη Λευκάδα και ο Βασίλειος  Γεωργ. Μπούρας απο τα Κανάλια

 

 

 

Login