Πρόσληψη προσωπικού για το 2013

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Πάνος Κοντογεώργος

Δημοτικός σύμβουλος-πρωην Αντιδήμαρχος Δήμου Μακρακώμης

Πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013
Με την υπ’ αριθ. οικ. 8920/06.03.2013 εγκύκλιο το ΥΠ.ΕΣ. ζήτησε από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού αυτών να αποστείλουν διά των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τα αιτήματά τους για την πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών οι οποίες αφορούσαν και τις καθαρίστριες των σχολείων όλου του Δήμου μας έως το τέλος Μαρτίου με κριτήρια ΑΣΕΠ.
Ωστόσο, δύο μήνες σχεδόν μετά την παρέλευση των τεθεισών προθεσμιών, o Δήμος μας δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση και αντί αυτού η Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου μας προκήρυξε τρείς θέσεις καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου διαρκείας 10 μηνών για το Γυμνάσιο και Λύκειο Σπερχειάδας και για το Γυμνάσιο Μακρακώμης και στην προκήρυξη αναφερόταν ότι οι αιτήσεις θα γινόταν δεκτές από 1-6-2013 εως στις 20-6-2013.
Θέλω να ενημερώσω τους συμπολίτες του Δήμου μας ότι η προαναφερομένη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ είναι παράνομη και άκυρη, και πρέπει να συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας και να λάβει απόφαση για να σταλεί στο ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για τις θέσεις εργασίας πού απαιτούνται στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.
Το ΥΠ.ΕΣ. με το υπ’ αριθ. οικ. 21580/28.05.2013 έγγραφό του επισημαίνει ότι αιτήματα των ανωτέρω φορέων που θα περιέλθουν στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά την 7η-6-2013 δεν θα εξετασθούν από τις Υπηρεσίες τους με επώδυνα αποτελέσματα για την λειτουργία των σχολικών μονάδων. Πρέπει η δημοτική αρχή και οι έχοντες τις αρμοδιότητες να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για όλες τις εγκυκλίους πού αποστέλλονται στο Δήμο μας να συμμορφώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές και να μην ταλαιπωρούν τους πολίτες του Δήμου μας με λάθος αποφάσεις ,και με τον κίνδυνο ακόμη την μη πρόσληψη καθαριστριών λόγο ολιγωρίας κάποιων διοικούντων .

Login