Κατασκευή ΧΥΤΑ στο Τρίλοφο

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ-  ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΤΗ Τ.Κ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ

 Πάνος Κοντογεώργος, Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Μακρακώμης

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013, στη Λαμία η 2ηΣυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με θέμα την λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με βάση τον Ν. 4042/2012 την Ε.Ο.2008/98/ΕΚ και το κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ. Οπου συμμετέχω και εγώ σαν μέλος του ΦΟΣΔΑ

Τα έργα που προτείνονται να γίνουν είναι τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό προβλέπεται να δημιουργηθούν στη Στερεά Ελλάδα 4 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε Χαλκίδα, Θήβα, Άμφισσα και Λαμία, ενώ θα δημιουργηθούν και μια σειρά ακόμη σε διαφορες περιοχές της περιφέρειας.
Συγκεκριμένα στη Φθιώτιδα και στον ΧΥΤΑ Λαμίας αρχικά θα εγκατασταθεί μία Κινητή Μονάδα Κομποστοποίησης, ενώ στη συνέχεια το κέντρο της διαχείρισης των απορριμμάτων για την περιοχή θα μεταφερθεί στο Τρίλοφο του Δήμου Μακρακώμης, όπου θα γίνει και η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Παράλληλα ο σχεδιασμός προβλέπει για την περιοχή του Τριλόφου τη δημιουργία ΧΥΤΥ Μονάδας Κομποστοποίησης, αλλά και Μονάδα Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Μάλιστα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Μακρακώμης αλλά και πολίτες της
περιοχής έχουν προσφύγει στο ΣτΕ κατά της χωροθέτησης του ΧΥΤΥ στο Τρίλοφο, ενώ και στη χθεσινή συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας που επεσήμαναν τη διαφωνία τους απέναντι στον συγκεκριμένο σχεδιασμό.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:
ΠΕ.Σ.Δ.Α Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εγκρίθηκε 22 Δεκεμβρίου 2005. Προβλέπει:
• 11 Διαχειριστικές Ενότητες (11 Φο.Δ.Σ.Α)
• 11 ΧΥΤΑ
• 5 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)
• 6 – 8 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕ.Σ.Δ.Α
Αξιολόγηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α (Άρθρο 35 του Ν. 4042/2012)
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕ.Σ.Δ.Α
• Λανθασμένος σχεδιασμός
• Προβλήματα κοινωνικής αποδοχής
• Οικονομικά προβλήματα
• Διοικητικά και νομοθετικά προβλήματα
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
7 ΧΥΤΑ σε λειτουργία:
• Ιστιαία (Βόρεια Εύβοια)
• Χαλκίδα (Κεντρική Εύβοια) Κορεσμένος
• Θήβα (Βοιωτία)
• Λιβαδειά (Βοιωτία)
• Λαμία (Φθιώτιδα) Κορεσμένος
• Δομοκός (Φθιώτιδα)
• Σκύρος
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΠΕΠ & ΕΠΠΕΡΑΑ) -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ- ΠΟΣΟ
1η Δ.Ε - Λιβαδειά 4,99 εκατ.
2η Δ.Ε - Θήβα 22,82 εκατ.
4η Δ.Ε - Χαλκίδα 3,55 εκατ.
5η Δ.Ε - Ν. Εύβοιας 3,6 εκατ.
6η Δ.Ε. - Δήμος Σκύρου 0,3 εκατ.
7η Δ.Ε. - Ευρυτανίας 1,02 εκατ.
9η Δ.Ε. - Λαμία 0,9 εκατ.
10η Δ.Ε. - Λοκρίδα 2,9 εκατ.
Σύνολο ενταγμένων έργων 40,08 εκατ.
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ
• Φωκίδα (4,70 εκατ.)
• Επέκταση ΧΥΤΑ Λαμίας (10,99 εκατ.)
• Νέος ΧΥΤΥ Λαμίας (7,00 εκατ.)
• Επέκταση ΧΥΤΑ Χαλκίδας (8,29 εκατ.)
• Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Βόρειας Εύβοιας (2,00 εκατ.)
• Μ.Ε.Α Φωκίδας (9,14 εκατ.)
• Σύνολο υποβληθεισών προτάσεων (42,12 εκατ.)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΑ
• ΜΕΑ Λαμίας (35,00 εκατ.)
• ΜΕΑ Χαλκίδας (40,00 εκατ.)
Κινητές Μονάδες προεπεξεργασίας-κομποστοποίησης
• 1η Δ.Ε Λιβαδειά
• 2η Δ.Ε Θήβα
• 3η Δ.Ε Β. Εύβοια
• 4η Δ.Ε Χαλκίδα
• 6η Δ.Ε Σκύρος Σύνολο 15,00 εκατ.
• 7η Δ.Ε. Ευρυτανίας
• 8η Δ.Ε Δομοκός
• 9η Δ.Ε. Λαμία
• 11η Δ.Ε. Φωκίδα
Μονάδα Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΜΑΕΚΚ)
• Λαμία
• Θήβα
• Χαλκίδα Σύνολο 10,00 εκατ.
• Νήσο Σκύρο
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
• Ενταγμένα έργα 40,08 εκατ.
• Υποβληθείσες προτάσεις 42,12 εκατ.
• Προτεινόμενα έργα 100,00 εκατ.
Σύνολο χρηματοδότησης 182,20 εκατ.
* Στα προϋπολογιζόμενα κόστη συμπεριλαμβάνονται όπου απαιτούνται ΓΕΟΕ, απρόβλεπτα, ΦΠΑ
Κατηγορίες αποβλήτων
• Αστικά απορρίμματα
• Αδρανή υλικά
• Λυματολάσπη
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Φο.Δ.Σ.Α - Δήμων
- Απορρέουν από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α)
- Από τον Ν. 4042/2012 Ποινική προστασία περιβάλλοντος (ενσωμάτωση οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Φο.Δ.Σ.Α
O N. 4042/2012, οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο ΠΕ.Σ.Δ.Α προβλέπουν την μείωση του όγκου των απορριμμάτων με:
• Τη διαλογή στην πηγή
• Την έναρξη των δράσεων ανακύκλωσης
• Την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων
• Την δημιουργία πράσινων σημείων
• Την κατασκευή έργων υποδομής (ΧΥΤΥ, ΜΕΑ, ΣΜΑ & Μονάδες κομποστοποίησης)
Το άρθρο 43 του Ν. 4042/2012 προβλέπει, σε περίπτωση υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων χωρίς επεξεργασία, την επιβολή Ειδικού Τέλους Ταφής από την 1η Ιανουαρίου2014, το οποίο ανέρχεται σε:
• 35 ευρώ/τόνο
• Προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ/τόνο
• Φθάνει μέχρι τα 60 ευρώ/τόνο συνολικά
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ του Φο.Δ.Σ.Α
Προκρίνει τη διαλογή στην πηγή με:
• Η ανακύκλωση
• Η εκτροπή του οργανικού κλάσματος (βιοαποδομήσιμου)
• Η κομποστοποίηση
ΔΙΑΛΟΓΗ στην ΠΗΓΗ
• Ανάπτυξη κάδων 3 ρευμάτων
• Οργανικών (καφέ)
• Ανακυκλώσιμων (μπλε)
• Σύμμεικτων (πράσινος)
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α)
• Λαμία (αναερόβια - αερόβια)
• Θήβα (αναερόβια - αερόβια)
• Χαλκίδα (αναερόβια - αερόβια)
• Φωκίδα (χωρίς αναερόβια)

ΕΣΟΔΑ
• Τέλος απόρριψης
• Ηλεκτρική ενέργεια
• Πώληση ανακυκλώσιμων υλικών
• Επιδότηση των ανακυκλώσιμων υλικών
ΣΤΟΧΟΣ
• Εφαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α & του Ν. 4042/12
• Μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ
• Διαχείριση της λυματολάσπης
• Δημιουργία εσόδου με σκοπό την μείωση των ανταποδοτικών τελών από τους Δημότες
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Μ.Α.Ε.Κ.Κ.)
* Αφορά την διαχείριση των υλικών:
• Εκσκαφών
• Κατασκευών
• Κατεδαφίσεων
• Δυναμικότητα 100.000 τόνων ετησίως
• Κόστος επένδυσης 3.000.000 €
Μ.Α.Ε.Κ.Κ
• Κινητή μονάδα για εξυπηρέτηση των περιοχών των Δήμων
• Δημιουργία χώρων επεξεργασίας υλικών στους Δήμους
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Μετάβαση της κινητής μονάδας με το σύνολο του εξοπλισμού & προσωπικού στο χώρο επεξεργασίας
• Μονάδα, φορτωτής, φορτηγό
• Χειριστές, οδηγοί, εργάτες
• Δυνατότητα επεξεργασίας 50 τόνοι/ώρα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Διαχωρισμός & επεξεργασία υλικών
• Παραλαβή & απομάκρυνση ανακυκλώσιμων υλικών & υπολείμματος
• Παράδοση στους Δήμους του διαβαθμισμένου έτοιμου υλικού
- Άμμος
- Χαλίκι
- Σκύρα
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Η πρόταση του Φο.Δ.Σ.Α για τα έργα (ΧΥΤΥ, Μ.Ε.Α, Σ.Μ.Α κ.α) σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της διαλογής στην πηγή των οργανικών απορριμμάτων καθώς και τις Μ.Α.Ε.Κ.Κ, διασφαλίζει πλήρως την τήρηση:
- του ισχύοντος ΠΕ.Σ.Δ.Α
- του Ν. 4042/2012
- της Οδηγίας 98/2008 της Ε.Ε
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
• Επιλύονται προβλήματα διαχείρισης και άλλων κατηγοριών αποβλήτων (αδρανή & λυματολάσπη)
• Μειώνεται το ανταποδοτικό τέλος στου Δημότες
• Δημιουργούνται μόνιμες θέσεις εργασίας
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Με την παραδοχή ότι θα υπάρχει ένας Φο.Δ.Σ.Α στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκπονείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που διακρίνεται σε
• ΑΜΕΣΟ
• ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ
ΑΜΕΣΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
• Υλοποίηση των ενταγμένων έργων
• Δρομολόγηση των απαιτούμενων άμεσων έργων (επέκταση ΧΥΤΑ Λαμίας - Χαλκίδας)
• Σύναψη συμβάσεων με τους Φο.Δ.Σ.Α ή Δήμους που έχουν ενταγμένα ή έχουν υποβάλλει προτάσεις ένταξης έργων για την κατασκευή τους
• Υποστήριξη Δήμων στην υλοποίηση των έργων
• Ανάληψη λειτουργίας των έργων (σύμβαση)
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
• Σύναψη συμβάσεων με τους Φο.Δ.Σ.Α ή Δήμους για υποβολή προτάσεων ένταξης έργων
• Υλοποίηση των έργων & εγκαταστάσεων
• Υποστήριξη Δήμων στην υλοποίηση των έργων
• Ανάληψη λειτουργίας του συνόλου των έργων & εγκαταστάσεων από 1η Σεπτεμβρίου 2014
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ-Σύναψη συμβάσεων
• Των Φο.Δ.Σ.Α ή
• Των Δήμων με την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε

Login