Απογραφή ,18/3/2001

062

Ανατολική Σπερχειάδα

1568

Πολύζος Θεοφάνης

 

063

Δυτική Σπερχειάδα

1332

Τσαρούχας Κων/νος

 

064

Αγιος Σώστης

Καλιθέα

Μεσοποταμία

410

505

471

Λιάγκας Κων/νος

065

Ανατολή

Μάρμαρα

Κολοκυθιά

240

440

330

Καραγεώργος Παναγιώτης

066

Κυριακοχώρι

Νικολίτσι

Περιβόλι

Αργύρια

390

64

153

410

Μπήτος Ηλίας

067

Πλάτανος

Γαρδίκι

Παλαιοχώρι

Πουγκάκια

94

530

162

279

Αλεξίου Ανδρέας

068

Καμπιά

Κανάλια

Λευκάδα

Πίτσι

185

313

833

166

Γιαννέλος Ανδρέας

069

Κλωνί

Παλαιοβράχα

Φτέρη

466

578

707

Γκόγιας Νικόλαος

 

ΣΥΝΟΛΟ

10.626

 

 

 

Login