Στεφανιαία νόσος

 

Η στεφανιαία νόσος, η αθηροσκλήρυνση των στεφανιαίων αρτηριών, αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία θανάτου στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Μολονότι η αιτιολογία της δεν είναι γνωστή,υπάρχουν καταστάσεις, οι λεγόμενοι παράγοντες κινδύνου,που συνοδεύονται από αυξημένο

κίνδυνο εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου.

Οι σπουδαιότερες από αυτές είναι:

Α.Κάπνισμα: O κίνδυνος εμφάνισης της νόσου εξαρτάται από τον

αριθμό των τσιγάρων και τα έτη καπνίσματος. Έτσι ένας καπνιστής

που καπνίζει περισσότερα από 20 τσιγάρα την ημέρα,διατρέχει

διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου από έναν μη καπνιστή.

Β.Υπερχοληστεροναιμία: Έρευνες έχουν δείξει ότι για

συγκεντρώσεις ολικής χοληστερόλης στο αίμα της τάξης των 250

και 300md/dl, o κίνδυνος είναι 2 και 4 φορές μεγαλύτερος αντίστοιχα

απ’ότι σε συγκέντρωση 200mg/dl.

Γ. Υπέρταση: Yπολογίζεται ότι όταν η συστολική αρτηριακή πίεση

υπερβαίνει τα 160mmHgή η διαστολική τα 95 mmHg ,η πιθανότητα

εμφάνισης στεφανιαίας νόσου είναι 2-3 φορές μεγαλύτερη σε

σχέση με τα νορμοτασικά άτομα.

Δ.Σακχαρώδης διαβήτης και αντίσταση στην ινσουλίνη:

Hεπίπτωση και η βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου είναι μεγαλύτερες στους

διαβητικούς απ’ ότι στα φυσιολογικά άτομα.

Ε.Ομοκυστείνη: Tα επίπεδα της ομοκυστείνης στον ορό εμφανίζουν

θετική συσχέτιση με την πιθανότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου.

Άλλοι λιγότεροι ισχυροί από τους προαναφερθέντες παράγοντες κινδύνου είναι η παχυσαρκία,η καθηστική ζωή,η ηλικία,το άρρεν φύλο,

το θετικό οικογενειακό ιστορικό,το άγχος.

                                                         Οι κυριότερες κλινικές εκδηλώσεις της στεφανιαίας νόσου είναι:

α. η στηθάγχη:

περιγράφεται από τον άρρωστο ως προκάρδιο άλγος, βάρος, πίεση, κάψιμο ή σφύξιμο με επέκταση στον τράχηλο,την κάτω γνάθο,τη ράχη,

τα άνω άκρα, εμφανίζεται μετά από κόπωση, βαρύ γεύμα διαρκεί 15-20 λεπτά και υποχωρεί 3 λεπτά μετά τη διακοπή της αιτίας ή την

υπογλώσσια χορήγηση νιτρωδών.

β.έμφραγμα του μυοκαρδίου:

Το κυριότερο σύμπτωμα είναι το προκάρδιο άλγος (περιγράφεται ως πρωτόγνωρος πόνος στη ζωή του ασθενούς),με αντανάκλαση στον

τράχηλο,τα χέρια η τη ράχη,διαρκεί 25-30 λεπτά η και περισσότερο και δεν υποχωρεί μη την υπογλώσσια χορήγηση νιτρωδών.

Άλλα συμπτώματα είναι η αδυναμία,η δύσπνοιια,η εφίδρωση,η ναυτία.

γ. αιφνίδιος θάνατος, η καρδιακή ανεπάρκεια και οι αρρυθμίες.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην πρόληψη προκειμένου να αποφευχθούν οι παραπάνω δυσάρεστες κλινικές εκδηλώσεις. 

Η καθημερινή άσκηση, η μεσογειακή διατροφή, η αποφυγή του καπνίσματος και η απώλεια βάρους

είναι απλά, αλλά πολύ σημαντικά προληπτικά  μέτρα που μπορούμε να εφαρμόσουμε όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή.

Ο ετήσιος καρδιολογικός και αιματολογικός έλεγχος μετά την ηλικία των 45 ετών ή και νωρίτερα εάν υπάρχει

βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό σε συνδυασμό με τη λήψη της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες

παθολογικές οντότητες αποτελούν τα μέτρα δεύτερης γραμμής.Στην περίπτωση που όλα τα παραπάνω μέτρα δεν κριθούν επαρκή,

απαιτούνται πιο δραστικές ιατρικές παρεμβάσεις ,που αφορούν συνήθως είτε την αγγειοπλαστική για τη διάνοιξη μιας αποφραγμένης

στεφανιαίας αρτηρίας είτε την αορτοστεφαναία παράκαμψη, το γνωστο σε όλους μας by-pass, κατά το οποίο με τη χρήση μοσχευμάτων

επιτυγχάνεται η παράκαμψη των αποφραγμένων αγγείων.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ

Β' ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

                           

 

                             

 

Login