Ο..μάγος!

Ο ..Μάγος!!

Το μάθατε τι έγινε

κοντά στην Εκκλησία

Η Χρυσούλα τη βούρτσα βάραγε

με μπόλικη μανία

 

Το βούτυρο δεν έλεγε

να κόψει, να αφρίσει

φαίνεται μάτι φοβερό

το είχε μαγαρίσει

 

Κι’ ο Μητσιάκης σκεφτικός

Παπά θε να φωνάξειν

ο Παπα- Γιώργης γείτονας

δεν άργησε να φτάσειν

 

Το «διάβασμα» δεν έπιασε

βούτυρο δεν εφάνη

τον Βαμβακούλα φώναξαν

που ήρθε μάνι-μάνι

 

Έχει τα ξόρκια στο χαρτί

στέκεται στην καρδάρα

το κομποσκοίνι έδεσε

και λέει στη Χρύσω «βάρα»

 

Το μάτι αμέσως χάθηκε

το βούτυρο εφάνη

τρέξτε για το ξινόγαλο

κι’ ο μάγος, ποτέ του μη πεθάνει!!

Γιώργος Κ.Κουτσοκώστας

 

Login