Η ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΚΙΟΡΗΓΑ

γράφει ο Γιάννης Κουτσοκώστας koutsokostas giannis resize

brysi koykiriga

Στην τοποθεσία Κουκιορήγα, σ’ ένα μικρό χαντάκι πάνω απ’ το χωράφι του Αλεξογιάννη, κοντά σ’ ένα μεγάλο πλάτανο ήταν μια πηγή με γάργαρο νερό. Από εκεί περνούσε ο δρόμος από Άνω Κανάλια προς Φτελιά και αντίστροφα. Στην πηγή αυτή οι χωριανοί μας είχαν τοποθετήσει μια ξύλινη βρύση από την οποία έπιναν νερό οι περαστικοί.

Πιο κάτω από τη βρύση υπήρχαν γούρνες μικρές όπου συγκεντρωνόταν το νερό και έπιναν τα ζώα, άγρια και ήμερα.

Το 1951 όταν έγινε ο αμαξητός δημόσιος δρόμος από Φτελιά προς Κανάλια-Γαρδίκι αρκετά χώματα καταπλάκωσαν την πηγή με αποτέλεσμα το νερό της πηγής να βρει άλλες διεξόδους. Τόσο η εγκατάλειψη της πηγής όσο και οι ρίζες των δένδρων έκαναν την πηγή να λιγοστέψει. Οι ιδιοκτήτες των χωραφιών που αρδεύονταν από το νερό της πηγής απομάκρυναν όσο μπορούσαν τα μπάζα από την πηγή και τοποθέτησαν πάλι μια ξύλινη βρύση. Για πολλά χρόνια η βρύση αυτή έσβηνε τη δίψα των περαστικών και των ζωντανών.

Το 1988 το Δασαρχείο Σπερχειάδος έκανε μια λιθόκτιστη ωραία βρύση πιο κάτω από τη ν πηγή και πλησίον της δημόσιας επαρχιακής οδού, όπου το κρυστάλλινο και γάργαρο νερό της πηγής χαρίζει τη δροσιά του στους περαστικούς. Η δυσκολία για τους διερχόμενους οδηγούς αυτοκινήτων είναι η έλλειψη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Η εξασφάλιση αυτού του χώρου αν και είναι δυνατή, καθυστερεί με αποτέλεσμα η τοποθεσία αυτή και γενικότερα παρόμοιες τέτοιες φυσικές καλλονές να μένουν τουριστικά αναξιοποίητες

Login