Διαμόρφωση κοινωνιών

ΔΙΑΜΟΡΓΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Με την Τουρκοκρατία τόσο οι άνθρωποι όσο και ο τόπος άλλαξαν κυρίαρχο και η αλλαγή της κυριαρχίας έφερε πολλές μεταβολές σε πολλά επίπεδα, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά, δημογραφικά.

Η Οθωμανική κατάκτηση συνοδεύεται από την εγκατάσταση μουσουλμανικών Τουρκικών πληθυσμών στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλία και διάφορες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Επίσης η εγκατάσταση των ανωτέρω φυλών, νεήλυδων, έγινε όχι μόνο στην ύπαιθρο αλλά και σε πόλεις και τοποθεσίες που είχαν στρατιωτική, διοικητική και οικονομική αξία. Συγχρόνως η κατάκτηση ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση στρατιωτικών, διοικητικών και θρησκευτικών λειτουργών στις περιοχές αυτές.

Έτσι , με την Τουρκική κυριαρχία έχουμε μια αλλαγή στο δημογραφικό δυναμικό των υπόδουλων Ελλήνων, ραγιάδων. Ένα μέρος των Ελλήνων δέχεται την Τουρκική κυριαρχία είτε από πιέσεις, βασανιστήρια και εξισλαμισμούς, είτε από οικονομικούς συμφεροντολογισμούς και αποτελεί ενεργό μέρος της συμπτυσσόμενης κοινωνίας στις προσοδοφόρες περιοχές. Άλλο μέρος του Ελληνικού Χριστιανικού πληθυσμού μετακινείται στις Βενετοκρατούμενες περιοχές ή σε απρόσιτες ορεινές περιοχές για ν’ αποφύγει τα δεινά της αβάστακτης τυραννίας.Τότε (τέλος του 15ου αιώνα π.Χ) ιδρύονται οι αμιγώς Ελληνικοί οικισμοί τα Πουγκάκια και το Πίτζιν.  Εκτός από τη μετακίνηση, μετανάστευση εσωτερική, του Ελληνικού πληθυσμού παρατηρείται και η Αλβανική και η Εβραϊκή μετανάστευση κατά τη Τουρκοκρατία. Η μεν Αλβανική μετανάστευση σε ορεινές και πεδινές περιοχές, η δε Εβραϊκή σε αστικές περιοχές. Μολονότι οι Εβραϊκοί πληθυσμοί είναι συγκεντρωμένοι σε πόλεις, ελέγχουν συγχρόνως την ύπαιθρο μέσω της αγοράς και του δανεισμού

Login