Δημοτικά Τέλη , Νοέμβριος 2008

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

  1. Την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο και μεταξύ άλλων πήρε απόφαση για αναπροσαρμογή των τελών ηλεκτροφωτισμού- Καθαριότητας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:
  • Το συνολικό ποσό για τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2009 προϋπολογίζεται στο ποσό των 525.000,00€.
  • Το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται σήμερα στο Δήμο είναι 405.000 τ.μ. από τα οποία 340.000 τ.μ είναι στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και 65.000 τ.μ είναι στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσης (καταστήματα , βιοτεχνίες κ.λ.π)

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (11 Δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ της πρότασης και 7 Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά) να αναπροσαρμόσει τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία πληρώνουμε στο Δήμο μέσω της ΔΕΗ, ως εξής:

Για κατοικίες από 1.04€ που ίσχυε σε 1.20€

Για καταστήματα του Δήμου από 1.56€ σε 1.80€

 

Login