Έργα αντιστήριξης στο Ρουστιανίτη

Επι τέλους άρχισαν εργασίες για εκτροπή της κοίτης του Ρουστιανίτη που τα τελευταία χρόνια αργά αλλά σταθερά προκαλούσε διάβρωση του εδάφους στην πλευρά του χωριού με επακόλουθα κατολισθητικά φαινόμενα. Παλαιά είχαν γίνει έργα αντιστήριξης και εκτροπής ,οι λεγόμενες παλαίστρες ή πρόβολοι. Κουβαλούσαν πέτρες με τις "καζάκες" ανα δυο εργάτες, και τις τοποθετούσαν στα κυβώτια που περικλείονταν απο ατσάλινη σίτα. Έτσι το ποτάμι πέφτοντας πάνω του εκτρέπονταν, άλλαζε κατεύθυνση για λίγο και οταν επανέρχονταν εύρισκε τον επόμενο πρόβολο και ούτω καθ' εξής, εως ότου η κοίτη του ποταμού απομακρυνόταν απο τα πρανή εδάφη στους πρόποδες του χωριού. Το ίδιο γίνεται και τώρα με τη διαφορά οτι οι εργασίες αυτές δεν απαιτούν πολύ χρόνο γιατί υπάρχουν τα μηχανήματα, μπουλντόζες και τσάπες που τη δουλειά αυτή την κάνουν σε χρόνο ελάχιστο.Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των εργασιών και θα σας ενημεώνουμε

IMG 7362IMG 7523IMG 7504IMG 7513

Login