Σταυροδοσία 1ης-2ης Κυριακής στις Δημοτικές του Δήμου Μακρακώμης

 

 
Α' ΚΥΡΙΑΚΗ
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ
  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 180 138      
  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 204 113 4    
  ΒΙΤΩΛΗΣ 38 76 110      
  ΔΙΚΑΣΤΡΟ 13 103 5 4    
  ΜΑΥΡΙΛΟ   42 72      
  ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΨΗ 1 63 41      
  ΜΕΡΚΑΔΑ 5 65 135 1    
  ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΨΗ   27 35      
  ΝΕΟΧΩΡΙ   2 33      
  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 18 83 10      
  ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ   24 10      
  ΠΙΤΣΙΩΤΑ   31 33      
  ΠΤΕΛΕΑ 20 87 96      
264 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 197 60 51      
266 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 155 64 53 10 10  
265 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 166 62 50 10    
267 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 189 70 49 8    
  ΑΡΧΑΝΙΟΥ 31 77 129 54    
  ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 44 23 0 1    
  ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ 36 73 183 29    
  ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ 14 87 208      
  ΚΑΣΤΡΙΟΥ 8 175 200      
  ΛΙΤΟΣΕΛΟΥ 14 37 6      
  ΜΑΚΡΗΣ 75 91 62      
  Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ 4 140 28 81    
  ΠΑΠΠΑΣ   89 36      
  ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ 39 68 143 8    
  ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΟΥ 4 26 75      
  ΤΡΙΛΟΦΟΥ   95 64      
  ΤΣΟΥΚΑΣ 382 26 23 5    
285 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 9 131 149 7    
284 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 7 138 136 25    
286 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 15 122 133 19    
282 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 9 124 167 9    
283 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 16 122 136 13    
  ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ 7 88 170 3    
  ΑΝΑΤΟΛΗ   21 28      
  ΑΡΓΥΡΙΑ 2 78 88 1    
  ΓΑΡΔΙΚΙ   167 65      
  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 125 108      
  ΚΑΜΠΙΑ 2 80 35 4    
  ΚΑΝΑΛΙΑ 4 67 77      
  ΚΛΩΝΙ 4 111 77 29    
  ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ   66 58      
  ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ   103 81      
  ΛΕΥΚΑΔΑ 5 159 163      
  ΜΑΡΜΑΡΑ 7 54 91      
  ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 12 138 152 0 5  
  ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ   5 26      
  ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ 7 208 63 8    
  ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ   43 52      
  ΠΕΡΙΒΟΛΙ 6 18 54      
  ΠΙΤΣΙ   7 80 7    
  ΠΛΑΤΑΝΟΣ   47 6      
  ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ 5 48 124 2    
  ΦΤΕΡΗΣ 10 164 161 4    
  ΤΥΜΦΡΙΣΤΟΥ 9 143 224 2    
  ΣΥΝΟΛΑ 1604 4827 4895 348 15 0
 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΙΣΑΝ 11689

 

Β' ΚΥΡΙΑΚΗ
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ    
284 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 158 150     308 10.696
285 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 166 124     290
287 ΒΙΤΩΛΗΣ 86 108     194
288 ΔΙΚΑΣΤΡΟ 100 11     111
289 ΜΑΥΡΙΛΟ 24 71     95
290 ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΨΗ 41 35     76
291 ΜΕΡΚΑΔΑ 53 110     163
292 ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΨΗ 25 22     47
293 ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΥΜΦΡΙΣΤΟΥ 20 21     41
294 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 70 34     104
295 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ 23 2     25
296 ΠΙΤΣΙΩΤΑ 28 25     53
297 ΠΤΕΛΕΑ 81 113     194
298 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 153 136 8 18 315
299 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 153 130     283
300 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 132 122     254
301 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ         0
303 ΑΡΧΑΝΙΟΥ 136 123     259
305 ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 39 28     67
306 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ 119 191     310
308 ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ 113 190     303
309 ΚΑΣΤΡΙΟΥ 165 190     355
311 ΛΙΤΟΣΕΛΟΥ 32 28     60
312 ΜΑΚΡΗΣ 126 92 11 15 244
313 ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ 111 75     186
314 ΠΑΠΠΑΣ 61 44     105
315 ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ 99 162     261
316 ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΟΥ 40 63     103
317 ΤΡΙΛΟΦΟΥ 66 52     118
318 ΤΣΟΥΚΑΣ 74 91     165
319 ΤΣΟΥΚΑΣ 87 118     205
320 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 145 167     312
321 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 173 154     327
322 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 147 152     299
323 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 144 165     309
324 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 152 137     289
325 ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ 114 155     269
326 ΑΝΑΤΟΛΗ 19 17     36
327 ΑΡΓΥΡΙΑ 66 66     132
328 ΓΑΡΔΙΚΙ 168 68     236
329 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 140 100     240
330 ΚΑΜΠΙΑ 77 31     108
331 ΚΑΝΑΛΙΑ 69 68     137
332 ΚΛΩΝΙ 140 80     220
333 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 33 70     103
334 ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ 108 65     173
335 ΛΕΥΚΑΔΑ 188 141     329
337 ΜΑΡΜΑΡΑ 74 78     152
338 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 148 137     285
340 ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ 6 18     24
341 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ 232 68     300
343 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ 46 44     90
344 ΠΕΡΙΒΟΛΙ 31 48     79
345 ΠΙΤΣΙ 19 69     88
346 ΠΛΑΤΑΝΟΣ 44 6     50
347 ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ 59 116     175
348 ΦΤΕΡΗΣ 170 142     312
350 ΤΥΜΦΡΙΣΤΟΥ 140 188     328
  ΣΥΝΟΛΑ 5433 5211        
 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΙΣΑΝ 10644
    
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ     51,04   
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ           48,96   
 ΔΙΑΦΟΡΑ 222     

Login