Το τύπωμα της Παναγίας

ΤΟ ΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΣΤΙΑΝΗΣ

Ακριβώς απέναντι από τη βόρεια πλευρά του ναού του Αγίου Αθανασίου και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Βράχος κοντά στην αετοφωλιά, βρίσκεται ο ιερός τόπος, το τύπωμα της Παναγίας της Ρούστιανης. Η παράδοση των πατέρων μας λέγει ότι στο χώρο αυτό βρέθηκε η ιερή εικόνα της γεννήσεως της Θεοτόκου από βοσκούς αιγοπροβάτων που έβοσκαν τα ποίμνιά τους στην περιοχή αυτή. Χρονολογικά η ανεύρεση της ιεράς εικόνας συμπίπτει με την ίδρυση του Μοναστηριού της Ρούστιανης στον αντίκρυ πυραμοειδή λόφο.

                Το τύπωμα της Παναγίας εξακολουθεί να προβάλλεται μπροστά μας. Φαίνεται ότι δε μπορούμε να το δούμε. Μαρτυρίες πολλών συγχωριανών μας αναφέρουν ότι πολλές φορές τη νύχτα εκεί που βρίσκεται το τύπωμα της Παναγίας έβλεπαν, ιδίως τις παγερές νύχτες του χειμώνα, ένα φώς. Αυτή η μαρτυρία σώζεται και μέχρι σήμερα. Η αναξιότητά μας και η αμαρτωλότητά μας δεν μας κατέστησε αξίους να ανταποκριθούμε στο Θεϊκό αυτό κάλεσμα με αποτέλεσμα να σταματήσουν τα Θεία μηνύματα. Υποχρέωσή μας είναι στον ιερό αυτό χώρο να τοποθετήσουμε ένα καντηλάκι για να αποδώσουμε τον οφειλόμενο σεβασμό στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και να της εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τις μεγάλες δωρεές που απολαμβάνουμε χάρη στη μεσιτεία της

Γιάννης Κουτσοκώστας

 

Login