ΤΟ ΚΑΝΑΛΙΟΡΕΜΑ

Μέχρι τα μέσα του 19ου μ.Χ αιώνα το Καναλιόρεμα ήταν ένα μικρό ρυάκι, ένα χαντάκι, που ξεκινούσε από την κορυφή των Αγίων Θεοδώρων και έφτανε στο Ρουστιανίτη. Σ’ αυτό έρρεαν τα νερά από τις πηγές, τις βροχές και τα χιόνια, έως ότου ένας συγχωριανός μας, κατά τις μαρτυρίες επώνυμων ο πατέρας του  Γληγοροκώστα (Γρηγόριος Σίψας), βόσκοντας τα αιγοπρόβατά του στην περιοχή Κριθαράκια- Άγιοι Θεόδωροι άναψε φωτιά.

ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗΣ

 

Ο Ρουστιανίτης είναι παραπόταμος του Σπερχειού ποταμού, αρχίζει από τα Δρέματα (δυο ρέματα), Πουγκακιώτικο(ρέμα του Καλαμίδα) και Παλαιοχωριάτικο (Καλογερόρεμα) και ενώνεται με το Σπερχειό.

ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ - ΑΛΑΜΑΝΑ

 

Ο ποταμός Σπερχειός πηγάζει από τον Τυμφρηστό (Βελούχι) και από την Οξιά, οροσειρά που αρχίζει από τον Τυμφρηστό και φτάνει μέχρι τα Βαρδούσια, και εκβάλει στον Μαλλιακό κόλπο. Έχει μήκος 82 χιλιόμετρα και ποτίζει την ομώνυμη κοιλάδα.

Τοπωνύμια κτητικά

Στην αλυσίδα των τοπωνυμιών του χωριού μας μπορούμε να προσθέσουμε ακόμη έναν κρίκο με τοπωνύμια που έχουν σχέση με τον κτήτορα της γης, τον ιδιοκτήτη. Εφ’ όσον το δικαίωμα της ιδιοκτησίας γης είναι αναγνωρισμένο και κατοχυρωμένο νομικά, επόμενο είναι και οι ιδιοκτησίες να φέρουν το όνομα του ιδιοκτήτη. Όμως ορισμένα τοπωνύμια προσδιορίζουν τοπικά ευρύτερη περιοχή όπως τα Γαλανέϊκα, τα Τσιακουκέϊκα, τα Στέϊκα, τα Σιψέϊκα, τα Γκλαβέϊκα, τα Σπανέϊκα, τα Μπουρέϊκα, τα Σολέϊκα, τα Κουκιανέϊκα, τα Κορκοβελέϊκα, τα Πιλατέϊκα, τα Αγγελέϊκα, τα Τσιοκέϊκα. Ακόμη υπάρχουν τοπωνύμια και σήμερα που έχουν την προέλευση από κάποιο ιδιοκτήτη, όπως η τοποθεσία του Κλού (χωλού). Η τοποθεσία αυτή ανήκε σε κάποιο εκ’ γενετής χωλό. Άλλα τέτοια τοπωνύμια είναι του Κουκιορήγα, του Χατζοβαγγέλη, του Γιαννέλου, του Καρφή, του Μακραντώνη κ.α

Μελετώντας τα τοπωνύμια του χωριού μας εννοιολογικά, ετυμολογικά, πραγματολογικά, εμβαθύνουμε περισσότερο στην ιστορία του χωριού μας

Τοπωνύμια Χλωρίδας

 

Φυσικά και η χλωρίδα, το σύνολο των φυτών που ευδοκιμούν στο χωριό μας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανοματοδοσία πολλών περιοχών χαρίζοντας το όνομά τους στις αντίστοιχες τοποθεσίες. Τόσο τα οπωροφόρα δέντρα, τα εξημερωμένα, όσο και τα άγρια έχουν άμεση σχέση με τις καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων του χωριού μας και επόμενο είναι να αποτελούν και εννοιολογικό στοιχείο ονομασίας των περιοχών όπου φύονται και καλλιεργούνται. Έτσι έχουμε τις περιοχές Μηλιά, Αχλαδιά προς την ευρύτερη περιοχή της Φτελιάς. Η ονομασία της περιοχής Φτελιά οφείλεται στην ύπαρξη του φυτού Πτελέας, Φτελιάς. Το παράδοξο είναι ότι στην ανωτέρω περιοχή δε συναντάμε ούτε ένα δέντρο φτελιάς ή καραγάτσι. Αν και στο παρελθόν στην ομώνυμη περιοχή υπήρχαν πολλές φτελιές η εμφάνιση προσβλητικών βακτηριδίων για τις φτελιές, επέφερε την εξαφάνισή της. Άφησαν όμως το όνομα στην περιοχή.

Τοπωνύμια χρηστικά

Είναι γεγονός ότι το έδαφος του χωριού μας δεν το χρησιμοποίησαν οι πρόγονοί μας μόνο για την  καλλιέργεια της γης αλλά και για άλλες χρήσεις οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους βάπτισαν με ονόματα αντίστοιχα τις τοποθεσίες. Η ενασχόλησή τους με την κτηνοτροφία, ιδίως με την εκτροφή των αιγοπροβάτων, τους ανάγκασε εκτός από τους μόνιμους στάβλους, μαντριά που είχαν κατά τη θερινή περίοδο να κάνουν νέα μαντριά έξω από τους οικισμούς βάζοντας ξεχωριστά τα γίδια, ξεχωριστά τα ζυγούρια και τα πρόβατα. Έτσι και οι τοποθεσίες πήραν ανάλογα ονόματα. Γιδομάντρια, Ζυγουρομάντρια, Παλιομάντρια, Στρούγκα, Στρουγκούλα. Σε άλλη τοποθεσία πήγαιναν τις αγελάδες, στο Γιαλαδόσταλο. Το Σεπτέμβριο μήνα οι προβατοτρόφοι για να επιταχύνουν τον οργασμό των προβάτων τοποθετούσαν επάνω σε πλάκες λίθινες αλάτι όπου πήγαιναν τα πρόβατα και το έγλυφαν. Έτσι οι περιοχές αυτές ονομάστηκαν Αλαταρές.

Τοπωνύμια Καλλιεργειών

 

Οι πρώτες δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι πρόγονοί μας όταν εγκαταστάθηκαν στους γνωστούς οικισμούς ήταν η καλλιέργεια της γης και η κτηνοτροφία. Αμέσως προέβησαν στην εκχέρσωση αρκετών εδαφών και τα μετέτρεψαν από άγονα σε γόνιμα και παραγωγικά εδάφη. Καλλιέργησαν αρχικά τα βασικά είδη καλλιεργητικών φυτών, ιδίως τα δημητριακά, δηλ. σιτάρι, κριθάρι, βρίζα, καλαμπόκι και τα όσπρια. Επειδή ορισμένες καλλιέργειες είχαν ανάγκη ποτίσματος κατασκεύασαν δεξαμενές (γούρνες) για τη συγκέντρωση του νερού ή υδραύλακες για τη μεταφορά του νερού από τα ρέματα προς τα χαντάκια. Έτσι η γούρνα αποτέλεσε στοιχείο ονοματοθεσίας μιας περιοχής όπως η γούρνα στη Φτελιά, η γούρνα στο Αρακτσή, η γούρνα του Γιαννέλου, η γούρνα η Κουκιανέϊκη κ.α

Τοπωνύμια Εδαφολογικά

        Πολλά τοπωνύμια του χωριού μας οφείλουν την ονομασία τους στην ιδιομορφία του εδάφους. Αν και είναι το έδαφος επικλινές, έχει πολλές φυσικές κοιλότητες οι οποίες είναι γνωστές με το όνομα Λάκκος, Λακκοπούλα, Λάκκα. Είναι γνωστές η Λάκκα της Τάκαινας, η Λάκκα του Στάμου. Επίσης Βαθύ κοίλωμα ήταν προς τα βόρεια του χωριού μας το γνωστό Βαθύ λάκκωμα ή Βαθυλάκκωμα ή Βαθλάκκωμα το οποίο σκεπάστηκε από πέτρες και χώματα του χειμάρρου Καναλιορέματος.Επίσης οι προεξοχές του εδάφους όπως το Τζουγκρί, το Καραουλάκι, η Αετοφωλιά, ο Βράχος στα Γαρδικιώτικα, η Κοτρώνα του Καραμήτρου, έδωσαν αντίστοιχα ονόματα στις τοποθεσίες αυτές.

ΕΝΑ ΑΤΥΧΕΣ ΣΥΜΒΑΝ

του Γιάννη Κουτσοκώστα koutsokostas giannis resize 85x113

Οι σχέσεις των κατοίκων των δυο μεγάλων οικισμών Άνω και Κάτω Καναλίων ήταν και εξακολουθούν να είναι ειρηνικές, φιλικές ,συγγενικές και συνεργατικές. Αν προέκυπταν προβλήματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως η κατασκευή ή η διάνοιξη υδραύλακος ή δρόμων επεδείκνυαν σύνεση, αποφασιστικότητα και συνεργατική διάθεση. Όμως στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ένα ατυχές γεγονός σκίασε δυσμενώς τις σχέσεις των κατοίκων των δυο οικισμών, κλόνισε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και ένα κλίμα δυσπιστίας αναπτύχθηκε μεταξύ των. Η ιστορική εξέλιξη έχει ως ακολούθως.

Μπόλιασμα δένδρων

Άνοιξη 2016, στα Κανάλια . Ο Γιώργος Κυριάκης μας δείχνει πως πρέπει να "μπολιάζουμε" δένδρα με απλά λόγια και επιστημονική προσέγγιση. Επίσης μας δείχνει πως μπορούμε να απαλλαγούμε απο τα ενοχλητικά έντομα, τις μύγες , τις σφήκες κ.α με οικολογικό τρόπο χωρίς εντομοκτόνα.

kyriakis giorgos

https://youtu.be/a5_xjlBHebE

Calendar Events

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Καιρός

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Login